Back to top
Phantasmagoria, July 1987
A Sacred Prostitute (one in herself), April 26, 1990
A Sacred Prostitute (one in herself), April 13-May 19, 1990 (Pre-press)
A Sacred Prostitute (one in herself), April 13-May 19, 1990 (Pre-press)
A Sacred Prostitute (one in herself), April 13-May 19, 1990
Contact sheet: A Sacred Prostitute (one in herself), April 13-May 19, 1990
Contact sheet: A Sacred Prostitute (one in herself), April 13-May 19, 1990
A Sacred Prostitute (one in herself), April 13-May 19, 1990 (Pre-press)
A Sacred Prostitute (one in herself) : Performance, May 4-5, 1990
A Sacred Prostitute (one in herself), April 13-May 19, 1990
A Sacred Prostitute (one in herself), April 13-May 19, 1990